Атанас Зафиров: Легитимност да контролира отчетно-изборния процес в ГС на БСП-Пловдив има работната група на НС на БСП

Юни 02, 2022 ПЛОВДИВ Новини БСП 0 1403

Кметът Здравко Димитров да си влезе във функциите и да ни върне клубовете, апелира депутатът Иван Петков

„Докладът на Общопартийната контролна комисия от пълната ревизия на счетоводната и деловодната дейност на Градския съвет на БСП-Пловдив за периода 2016-2021 г. е готов. На базата на този доклад и на реалната членска маса ще бъде проведен и цикъл отчети и избори в пловдивската градска партийна организация със съответните срокове, заложени в Решение №84 на Националния съвет на БСП.” Това заяви заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров на пресконференция в Пловдив.

Той уточни и сроковете: до 30 юни трябва да приключат събранията на Основните партийни организации, от 1 юли до 15 юли трябва да бъдат проведени Районните конференции в град Пловдив и от 16 до 17 юли трябва да бъде свикана и проведена Градската конференция с препоръчителен дневен ред - избор на председател и членове на Градския съвет и избор на председател и членове на Градската контролна комисия.

„Това са събитията в своята хронография. Всичко, което произтече между Решение №83 от 9 април 2022 г. и Решение №84 от 11-13 май 2022 г., в това число провеждането на нелегитимно заседание на Градската конференция, нелегитимен избор на временни председатели на градската и районните партийни организации, бих определил като действия, които са в пълно противоречие с Устава на Българската социалистическа партия”, категоричен бе Зафиров.

Той цитира и писмо от 28 април 2022 г. от председателя на Общопартийната контролна комисия Емил Войнов до Ангел Иванов, в което ОПКК е посочило начините, по които може да функционира партийната организация: „На основание чл. 18, ал. 7 от Устава на БСП, с Решение №83 от 9 април, Националният съвет е прекратил предсрочно мандата на председателите на Районния съвет на БСП-Пловдив, на председателя на Градския съвет на БСП-Пловдив, на председателите на районните контролни комисии  на БСП-Пловдив и на председателя на Градската контролна комисия на БСП-Пловдив. Съгласно същата алинея, мандатът може да бъде прекратен от Националния съвет по два начина.”

„Тоест има две хипотези. Първата е  чрез решение на Националния съвет за насрочване на заседание на съответните органи. Не сме в тази хипотеза. Ние сме във втората хипотеза – чрез насрочване на цикъл отчет и избори. И тук контролната комисия казва: „В случай, че е взето решение за прекратяване на мандатите чрез предсрочен цикъл отчет и избори, това означава, че от влизане в решение на НС, партийните органи не могат да вземат решение, в това число и решение по чл. 22, ал. 5, т. 1 и  чл. 26, ал. 5, т. 1 от Устава.” Тоест те не могат да формират никаква партийна политика”, обясни Атанас Зафиров.

„В момента легитимност има работната група, излъчена от Националния съвет с Решение №83 и допълнена с Решение №84, и това е групата, която контролира целия този процес. Самото насрочване на събранията на ОПО ще бъде утвърдено по график, приет с решение на Изпълнителното бюро, по предложение на работната група. Заседанията на ОПО ще бъдат считани за легитимни само ако на тях присъства представител на работната група”, каза още заместник-председателят на партията.

Народният представител от „БСП за България” Иван Петков разясни допълнително: ”След първото решение от април месец се опитахме съвсем коректно да влезем в диалог, който обаче не сполучи. След решението от май месец  получихме голям отпор и бяха, по техни думи, сезирани редица институция. Искам да заявя обаче, че след Решение №84 има двама пълномощници, които  могат да представляват БСП-Пловдив пред институциите –  доц. Георги Йорданов и инж. Калин Милчев.”

Петков посочи, че са били посрещнати от недругарско поведение от БСП-Пловдив, включително заключване на клубове и непозволяване на социалистите да ходят в тях.

„Пристъпихме към законови действия с влизане и правене на протоколи в дадени стаи. Очакваме  клубовете в „Тракия”, „Северен” и „Южен”, които са към Община Пловдив и БСП ги има по закон, да ни бъдат предоставени”, заяви Петков, като заподозря местна власт в активно подпомагане на предишното ръководство на градската организация: „На 25 май инж. Калин Милчев с удостоверение е внесъл писмо до главния секретар на Общината, че тези клубове трябва да ни бъдат предоставени с всички решения и пълномощното, подписано от председателя на БСП Корнелия Нинова. Днес, 2 юни, ние все още нямаме отговор. Комуникацията на Общината е с бившето ръководство, не със законовите представители на партията. Дали там има някакви зависимости между кмета Здравко Димитров и бившето ръководство, това оставям сами да прецените.” Депутатът от Пловдив отправи апел към кмета да си влезе във функциите и да предостави тези клубове, за да могат социалистите по райони да могат да извършват своите събрания.