Община Стамболийски

Председател на ОбС на БСП-Стамболийски: Наум Георгиев Нихтянов

гр.Стамболийски, ул."Търговска" 78

 

Община Стамболийски се намира в Горнотракийската низина, по десния бряг на река Марица. Създадена е с Указ №111 от 30.03.1998 г. и е разположена върху територия от 61270 дка. Населението на общината наброява 22 303 души, като повече от половината от тях са в трудоспособна възраст. Благоприятното географско местоположение, климат и почви създават добри възможности за развитие на земеделието в общината. Добре развити в общината са консервната и целулозно-хартиената промишленост, производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Голям е делът на фирмите, извършващи дейност в сферата на услугите.

На територията на община Стамболийски, в землището на с.Куртово Конаре, местността Ливадите се намира Резиденция Кричим, характерна с уникалната си флора и фауна. Паркът Кричим е една от най-значителните творби на градинско-парковото изкуство у нас и е обявен за паметник на културата.

Предимствата на община Стамболийски са преди всичко благопритното географско местоположение, климат и почви, добре развита междуселищна пътна мрежа, наличието на ЖП транспорт, близостта до автомагистрала "Тракия", близостта до магистрален газопровод, големите възможности за поливно земеделие, добрата учебна и здравна база и най-вече наличието на собствени квалифицирани кадри. Всичко това определя община Стамболийски като привлекателна за широко и активно развитие на бизнес и инвестиции.Сведенията за възникването на гр. Стамболийски като селище са от 15 в. Тогавашните заселници са били турци. Виден турски сановник получава земя за ленно владение и създава в този плодороден край свое имение. Селището се намирало попоречието на р. Марица  и се наричало Адакьой, т. е. село във върбалака. Според други предания названието Полатово, днешен квартал на гр. Стамболийски, идва от палата на чифликчията, който е бил издигнат на това място.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи