Община Родопи

Председател на ОбС на БСП-Родопи: Йоданка Златкова

гр.Пловдив,  бул. "Цар Борис ІІІ Обединител"  62А

obps_bsprodopi@abv.bg

 

Община "Родопи" е разположена в Горнотракийската подобласт. Тя е административна единица в състава на Пловдивска област, която от своя страна е териториална част от Южен Централен Район. В състава и се включват 21 села, ситуирани върху площ от 524,8 кв.км., с население 33 075 жители. Определя се като един от селскостопанските и културни центрове в областта. Обработваемите площи са 226 434 дка. Пътната мрежа свързваща населените места е с обща дължина 240 км. В географско отношения общината граничи с 13 общини - Пловдив, Марица, Асеновград, Пазарджик Съединение, Садово, Девин, Брацигово, Чепеларе, Перущица, Кричим, Стамболийски и Куклен. През територията на "Родопи" преминава автомагистралата София - Пловдив - Свиленград, пътя Пловдив - Асеновград - Смолян. Природните и климатични дадености на Община "Родопи" и нейното географско разположение я представят като естествена крайградска зона на гр.Пловдив, с висок потенциален стопански, културен и туристически ресурс.
Голяма част от селата, които са в Община „Родопи” са с интересна, богата и вековна история. Някои от тях са отпреди османското нашествие, от годините на Второто българско царство. 
В землищата на Общината са открити и следи от праисторически селища и следи от древни тракийски племена.Всяко селце по-малко или по-голямо, е успяло по свой начин да допринесе  за съхраняването  и оцеляването на нацията през годините. В някои от селата, населението произхожда от различни етнографски области, поради което и битовата им култура носи изключително разнообразие.
Културното наследство на Община "Родопи" е свързано главно със старите римски пътища от които най - известен е Траяновия път. Археологическите и историческите забележетелности, многобройните параклиси, манастири - съчетани с природните дадености на местностите "Момина скала", "Трите Чучура", "Челевишката пещера", връх "Модър", Върховръх, Местността "Равнища", Чуренския дол са защитени територии и реална основа за развитие на алтернативен туризъм.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи