Община Първомай

Общината се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пловдив. Общината има 17 населени места с общо население 25 883 жители.

Община Първомай е разположена в най-източната част от Пловдивското поле на Горнотракийската низина на площ от 470 057 дка. Общината включва: Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай, Татарево.

През територията ѝ тече река Марица с нейните притоци река Мечка (десен) и река Омуровска (ляв). Ценен воден ресурс са термалните минерални извори в Драгойново, Бяла река и Леново.

Край село Виница е единственото естествено находище на блатното кокиче у нас. Центърът на общината – град Първомай, се намира на 134 метра надморска височина.  Повърхнината на Община Първомай е предимно равнинна. Изключение правят землищата на селата Воден, Буково и части от тези на Искра, Брягово, Драгойново и Езерово, които са разположени във вдадената към Тракийската низина предпланина Драгойна — дял от Родопите, преминаваща на югозапад в Новаковския балкан.

 

 

 

I. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ / РАЙОНЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Светозар Колев Славчев

II. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИ / РАЙОНЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Атанас Г.Бояджиев
Ана Ст.Николова
Делян Ив.Караславов
Костадин Ив.Костадинов
Николай Г.Митков
Найден Г.Боризанов
Тоско Анг.Калинов
Янка Райкова Начева
Светозар Колев Славчев
Бонка Димова Хаджигенова
Ангел Кирчев Ангелов
Атанаска Ст.Симеонова
Нина Димитрова.Ванкова -Стоева
Атанас Христев  Кръстев
Йорданка Христова Павлова
Димитър Н.Атанасов
Таньо   Славов  Танев
Юлия Георгиева Бялкова

 

III. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКА  КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Таня   Запрянова Налбантова

 

IV. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКА  КОТРОЛНА КОМИСИЯ

Мария Ангелова  Тодорова
Борис  Николов Дойчев
 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи