Община Първомай

Председател на ОбС на БСП-Първомай: Светозар Колев Славчев

гр.Първомай, ул.“Бр.Миладинови“-юг 50

bsp_parvomai@abv.bg

 

Общината се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пловдив. Общината има 17 населени места с общо население 25 883 жители.

Община Първомай е разположена в най-източната част от Пловдивското поле на Горнотракийската низина на площ от 470 057 дка. Общината включва: Брягово, Буково, Бяла река, Виница, Воден, Градина, Добри дол, Драгойново, Дълбок извор, Езерово, Искра, Караджалово, Крушево, Поройна, Православен, Първомай, Татарево.

През територията ѝ тече река Марица с нейните притоци река Мечка (десен) и река Омуровска (ляв). Ценен воден ресурс са термалните минерални извори в Драгойново, Бяла река и Леново.

Край село Виница е единственото естествено находище на блатното кокиче у нас. Центърът на общината – град Първомай, се намира на 134 метра надморска височина.  Повърхнината на Община Първомай е предимно равнинна. Изключение правят землищата на селата Воден, Буково и части от тези на Искра, Брягово, Драгойново и Езерово, които са разположени във вдадената към Тракийската низина предпланина Драгойна — дял от Родопите, преминаваща на югозапад в Новаковския балкан.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи