Община Карлово

Община Карлово се намира в Южна България и има 27 населени места с общо население 52 307 жители.

Състои се от 4 града / Карлово, Калофер, Баня, Клисура/ и 23 села / Розино, Богдан, Бегунци, Васил Левски, Ведраре, Войнягово, Горни Домлян, Домлян, Дъбене, Иганово, Каравелово, Климент, Куртово, Кърнаре, Московец, Певците, Пролом, Слатина, Соколица, Столетово, Христо Даново, Мраченик, Марино Поле, кв. Сушица/

Най-старите следи от живот, открити в землището на Карлово, датират от новокаменната /неолитната/ епоха / VІ хил. пр. Хр./ В местността „Ясъ тепе” западно от Карлово е съществувало неолитно селище.
През средновековието в близост до днешно Карлово са съществували няколко селища, едно от които до местността „Свети Пантелеймон” и вероятно е средновековната българска Сушица. В западната част на града в кв. „Бадемлика” е открит средновековен некропол. До самия балкан се е намирал средновековният манастир „Свети Спас”.

През 70-те години на ХІV век Карловската долина е завладяна от османските турци. В края на ХV в. султан Баязид ІІ дарява на османския военачалник Карлъ Али бей с. Сушица и принадлежащите му земи като феодално владение. През 1485 год. Карлъ Али бей построява с материали от разрушения манастир „Свети Спас” Куршун джамия, която е най-старият архитектурен паметник в града.

Връх на своя икономически и духовен разцвет градът достига в периода на Възраждането. Развиват се занаятите : отглеждане на маслодайна роза и производство на розово масло изнасяно в Англия, Франция, Цариград; 40 леярски работилници; кована мед – казанджийство, медни домакински съдове 47 вида, отличаващи се с художествен усет, калаени съдове за ракия и павури; обущарство /папукчии/, дюлгерство; железарство; стъкларство; производство на барут; златарство – представяно на големия панаир в Узунджово; 24 еснафски сдружения; терзии /шивачи/; самарджии ; копринари; арабаджии /колари/; тепавичари; мутафчии /тъкачи на изделия от козя вълна/; грънчари; кафтанджии /шивачи на горни мъжки дрехи/; астарджии /тъкачи на платна/.

В средата на ХІХ в. са построени две големи църкви – „Св. Николай” и „Св. Богородица”.
Училището в Карлово възниква около 1810 год.Епоха в образователното дело в града е дейността на учителя и преводача Райно Попович / 1773 – 1858г./

В народната памет Карлово най-вече се свързва с това, че е родния град на Васил Левски. Васил Иванов Кунчев - Левски /1837-1873/ - национален революционер, организатор на националноосвободителното движение, създател на Вътрешната революционна организация, организатор на комитетската мрежа с цел освобождение на България от турско робство.

В Карлово е роден д-р Иван Богоров / 1818 – 1892г./ - публицист, преводач, издател на първия български вестник „Български орел”. 
Бележит учител, книжовник, публицист и общественик Ботьо Петков /1815 – 1869г./ - баща на великия поет и революционер Христо Ботев – също е роден в Карлово.
На 11 май 1861 год. карловци основават читалището в града, което става средище на просвета и революционни идеи. Безспорен принос в духовното пробуждане и развитието на девическото образование в града има Женското дружество, създадено на 14 септември 1869 год.
Няма област в обществения живот, изкуството, науката, в която Карлово да няма принос: Иван Попов – основател на българския театър и негов историограф; Пешо Радоев – основоположник на балетното изкуство; бележитите артисти Васил Кирков и Елена Снежина; Райна Касабова – първата жена в света летяла на боен самолет; Анка Ламбрева – първата българска околосветска пътешественичка; алпиниста Христо Проданов; Иван /Джон/ Ночев – ракетен конструктор и много други. 
Карлово дава на България забележителни и щедри дарители – двамата най-изтъкнати братя Евлоги и Христо Георгиеви дарили средства за най-големия университет в България „Св. Климент Охридски” в София, както за болници, църкви и училища.

 

 

 

 

ИБ на БСП-Карлово

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

 

ТЕЛЕФОН

 

1

 

Манол Манолов

 

председател

 

0877032752

 

2

 

Мариана Манчева

 

зам.-председател партийна дейност

 

0877032658

 

3

 

Веска Ненчева

 

зам.-председател местна политика

 

0877032657

 

4

 

Тодор Ботев

 

секретар коалиционна политика

 

0887740645

 

5

 

Елена Присадова

 

секретар медийна политика

 

0887932525

 

6

 

Веска Чардаклиева

 

секретар-касиер

 

0888992446

 

7

 

Пламен Славов

 

 

0879155216

 

8

 

Васка Искрова

 

 

0887345880

 

9

 

Диана Стайкова

 

 

0878195331

 

10

 

Семко Семков

 

 

0889211909

 

I. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  ПАРТИЕН СЪВЕТ

Манол Василев Манолов

II. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИ / РАЙОНЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Атанаска Димитрова Нанева
Апостол Николов Дамбулев
Веска Маринова Ненчева
Веска Георгиева Чардаклиева
Васил Василев Чардаклиев
Васка Василева Искрова
Ганчо Пенчев Пенчев
Геца Христова Стефанова
Десислава Колева Ковачева
Диана Любомирова Стайкова
Димитър Петров Бабиков
Донка Христова Балъкова
Елена Димитрова Присадова
Зорница Ранчева Ранчева
Иван Костадинов Станчев
Любомир Алексиев Баталов
Манол Василев Манолов
Мариана Димитрова Манчева
Мария Ненкова Таслакова
Мирослав Николаев Колев
Николай Христов Енчев
Пламен Василев Славов
Пепа Николова Шуплева
Петя Николаева Лачева
Семко Ненов Семков
Стефка Димитрова Танева
Таня Паунова Русинова
Тодор Ботев Стоянов
Тошо Томанов Томанов

III. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКА  КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Стоянка Кузманова Неделчева

IV. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКА  КОТРОЛНА КОМИСИЯ

Анна Лалева Жулева
Антон Димитров Петров
Бояна Тодорова Стоянова-Петрова
Недка Христова Салчева


 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи