Община Калояново

Общината е обособена като самостоятелна административна единица през 1979г. Официалният и празник е "Свети Дух", честван по източно православния календар в дните между края на месец май и средата на месец Юни.

Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ 347 кв. км, общината е част от Пловдивска област и включва освен общинския център Калояново още 14 села - Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго Поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря.

Релефът на общината е равнинен, преминаващ в хълмист в първите склонове на Сърнена Средна гора в землищата на Сухозем, Отец Паисиево и Песнопой. Средната надморска височина на общината е около 250 м. През територията на общината минават реките Стряма и Пикла, ляв приток на Пясъчник. В общината има 21 язовира, които се използват за развъждане на риба и напояване.

 

Населението на общината към момента наброява 12800 души. Община Калояново е с важно транспортно-географско местоположение. През територията й минават основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България, респективно страните от Североизточна Европа и Скандинавието с Турция и Близкия Изток. През шест от селищата минава ЖП линията Пловдив-Карлово, а през други три - линията Пловдив-Хисаря. 
Калояново се намира на 24 км. от областния център Пловдив и на 16 км. от автомагистрала "Тракия", свързваща Западна Европа с Близкия Изток.

 

I. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ / РАЙОНЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Кръстю Иванов Кодошев


II. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИ / РАЙОНЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Кръстю Иванов Кодошев
Яна Пенчева Очева
Мария Христова Гайдаджийска
Милко Йосифов Ташев
Мариянка Василева Пенева
Иван Бонев Шиков
Атанас Иванов Атанасов
Атанас Минчев Бакъров
Никола Ганчев Николов
Цонка Савова Пукова
Недка Неделчева Петрова
Видол Тодоров Рабаджиев
Недялка Бочева Ботева
Радка Маринова Петрова
Мариана Пенкова Делева
Илия Иванов Видолов
Тодор Димитров Димитров
кмет с. Бегово
Иван Йосифов Яков
зам.предс. ОбС – Калояново
Иван Пенчев Мичев
зам.предс. МО
Мария Петрова Начева
предс. Обединение на жените социалистки
Александър Иванов Порязов
предс. Движение ветерани

 

III. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКА / РАЙОННА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Петя Иванова Димитрова


IV. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКА / РАЙОННА КОТРОЛНА КОМИСИЯ

Стоянка Колева Палийска
Иван Костов Банков

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи