Община Калояново

Председател на ОбС на БСП-Калояново: Кръстю Иванов Кодошев

с. Калояново, пл. Възраждане 8

 

Общината е обособена като самостоятелна административна единица през 1979г. Официалният и празник е "Свети Дух", честван по източно православния календар в дните между края на месец май и средата на месец Юни.

Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ 347 кв. км, общината е част от Пловдивска област и включва освен общинския център Калояново още 14 села - Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго Поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря.

Релефът на общината е равнинен, преминаващ в хълмист в първите склонове на Сърнена Средна гора в землищата на Сухозем, Отец Паисиево и Песнопой. Средната надморска височина на общината е около 250 м. През територията на общината минават реките Стряма и Пикла, ляв приток на Пясъчник. В общината има 21 язовира, които се използват за развъждане на риба и напояване.

 

Населението на общината към момента наброява 12800 души. Община Калояново е с важно транспортно-географско местоположение. През територията й минават основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България, респективно страните от Североизточна Европа и Скандинавието с Турция и Близкия Изток. През шест от селищата минава ЖП линията Пловдив-Карлово, а през други три - линията Пловдив-Хисаря. 
Калояново се намира на 24 км. от областния център Пловдив и на 16 км. от автомагистрала "Тракия", свързваща Западна Европа с Близкия Изток.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи