Д-р Емил Караиванов вече има готовност за проекти в с. Бачково и Нареченски бани

Окт 18, 2015 ПЛОВДИВ Новини Избори 0 1530

Хората го посрещнаха с поздравления за успешния му мандат

Жителите на с. Бачково и Нареченски бани посрещнаха с поздравления кандидата на БСП д-р Емил Караиванов и кандидатите за общински съветници за постиженията през мандат 2011-2015 година и най-вече успешния му мандат като кмет на общината. По време на срещата бяха направени предложения за обособяване на Бачково като самостоятелна туристическа дестинация, за възможностите за посещения в резервата „Червената стена”,  за използването на сградния фонд на бившите училище и детска градина за социални нужди. Д-р Емил Караиванов сподели, че приема техните предложения и за някои от тях, например подпорни стени на реката и ремонт на улици, има проектна готовност. Освен това ще съдейства по въпросите, свързани със здравното обслужване на населението и поставянето на банкомат, допълни кандидатът за кмет д-р Емил Караиванов.

В препълнената зала на ресторант „Релакс“ избирателите от Нареченски бани  посрещнаха кандидатът за кмет д-р Емил Караиванов като стар приятел  и един от тях. На срещата участваха още кандидатът за кмет на селото Васил Тодоров и кандидатите за общински съветници Енко Найденов, Маргарита Стоилова, Атанас Николов и Валентина Атанасова, която живее в Нареченски бани. Срещата премина в оживена дискусия по въпроси, които вълнуват жителите на курорта и свързани преди всичко с  безразборното паркиране на автомобили, снегопочистването, високите скорости на автомобилите, които преминават по републиканската пътна мрежа, качествата на питейната вода, използването на сградния фонд на бившото училище, преместване на кметството в общинска сграда в центъра. Д-р Емил Караиванов пое ангажименти и за поставяне на камери за видеонаблюдение, за отваряне на общински паркинг, за ремонт на читалището, за постигане на споразумение с управлението на санаториума за оказване на спешна медицинска помощ и продължаване разговорите с Правителството  за предоставяне на големия парк и сгради в него за стопанисване и управление от община Асеновград.