БСП Пловдив : Здравко Димитров направи първото си сериозно закононарушение

10.02.2020

Групата на „БСП за България” в Пловдивския общински съвет ще гласува против предложенията за Бюджет 2020, стратегията за управление на общинската собственост и програмата за разпореждане с общинските имоти. Това обяви председателят на съветниците социалисти Николай Радев. Той изтъкна, че на 7 февруари изтече законовият срок, императивно посочен в ЗМСМА, в който кметът се задължава до три месеца от встъпването в длъжност да представи в общинския съвет управленска програма за целия мандат. „Господин Димитров направи първото си сериозно закононарушение”, категоричен беше Николай Радев. Той подчерта, че управленската програма е основополагаща за бъдещето развитие на града, тъй като посочва приоритетите и целите. „Още по време на предизборната кампания стана ясно, че такива няма”, критикува остро директорът на Английската гимназия.

Икономистката в групата на „БСП за България” Добромира Тошева се спря на конкретни параметри от финансовата рамка в размер 389 млн.лв, за да подчертае, че 86 % от постъпленията ще се разходват за заплати на десетхилядната армия от общински служители. Тя сравни пловдивския бюджет с този на Варна и констатира, че разликата е 100 000 000 лв. „Средствата за социални дейности са съкратени, културата е химера”, посочи Тошева, а Радев вметна, че предизборният слоган на ГЕРБ „Работа, работа, работа” към днешна дата вече е „Застой, застой, застой”.

Според д-р Атанас Баташки в сферата на здравеопазването общинската политика даже върви надолу, което се доказва и от провалените конкурси за управител на МБАЛ „Св. Мина”. Той припомни идеята за превръщането й във ведомствена и каза, че ще предложи общинска програма за превенция на онкологични заболявания.

Пловдивчани няма да дишат по-чист въздух, става ясно от бюджетната рамка. Доц. Ангел Иванов подчерта, че зелените площи няма да се развиват, въпреки че населението в Пловдив нараства. По думите му ние сме далеч под европейските стандарти за единица зелена площ на жител. Ситуацията с инсинератора също е драматична и от две години и половина не са предприети никакви стъпки той да заработи, стана ясно от думите му. „Това е много важно, защото преди дни видяхме по медиите болнични отпадъци, разпилени по главен пловдивски булевард”, каза още доц. Иванов.

Йордан Василев предупреди за ключов пропуск в бюджетната рамка – липсата на целеви средства за съфинансиране на Водния проект. „Ако не са планирани такива пари, как ще се реализират Южен обходен колектор, Северен обходен колектор, разширяването на Пречиствателна станция, да не говорим за водоснабдяване от яз. Въча”, попита реторично той. Инж. Василев предположи, че вероятно се разчита на коментираната кредитна линия от 120 млн.лв, но общинските съветници недоумяват как ще бъдат разпределени, та да стигнат за всички обекти.

По думите на мениджъра Тодор Стоилов перспективите за Пловдив  тази година не са добри. „Без финансиране са големите проекти, но пък са отделени 11 млн.лв за външни услуги – неясно какви, защо и как са избрани съответни доставчици и т.н.”, посочи той. Според него правят впечатление сумите за препроектиране на определени инфраструктурни обекти. Стоилов допусна, че вероятно , за да служат като финансов буфер на кмета. Куриозна е ситуацията с бул. „Даме Груев”, който очевидно не може да се реализира с един млн. лв при реална стойност 8 млн.лв. Миналата година същият булевард беше предложен от ВМРО и стана официалната причина патриотите да подкрепят финансовата рамка на Тотев. „Започва да става нарицателно, очевидно се ползва като разменна монета за гласуването на сесията”, коментира иронично Николай Радев. Към примерите с анекдотичен характер Йордан Василев прибави и този с блоковете на ул. Сокол в р. Източен. „Получих отговор от кмета, че през 2016 година емблематичните „соколи” са обследвани и заключението е, че са крайно опасни за живеене. Но в бюджета за тази година виждаме заложени средства за ново конструктивно обследване”, посочи той.