Десислава Йорданова е кандидатът на БСП за районен кмет на „Западен“ в Пловдив

20.07.2019

Десислава Йорданова е кандидатът за районен кмет на БСП в пловдивския район
„Западен“. Кандидатурата й бе гласувана от делегатите на районната партийна
конференция снощи.
Пред форума Йорданова представи своите 10 приоритети за развитие на района и
декларира амбиция за победа. „Поемам отговорността с ясното съзнание за тежката
предстояща битка, но съм уверена, че заедно ще успеем“, изтъкна председателката на
РС на БСП – Западен. Тя отчете и дейността си като общински съветник – питания,
позиции и инициативи, като подчерта ползата от опита й в местния парламент. „Сега
знам, че Пловдив се нуждае от промяна, а нашият район - от качествена и адекватна на
потребностите на хората администрация“, заяви Десислава Йорданова. По думите й
районният кмет е фигурата, която отстоява както големите проекти, така и решаването
на лични въпроси и проблеми на всеки квартал и улица. Намеренията й са да състави
подробен план за действия с участието на жителите на района. Затова 35-годишната
Йорданова няма да почива, а продължава срещите и дискусиите по проектопрограмата
си, с която ще търси подкрепата на пловдивчани през есента.
Делегатите на районната конференция утвърдиха номинациите за общински съветници
и за кмет на Пловдив. Двайсет са предложенията на основните партийни организации
за бъдещи старейшини, а за кмет на Общината – четири. Настоящият народен
представител доц. Георги Йорданов благодари, но си направи самоотвод. С най-много
номинации е председателят на ППГОС на БСП – Пловдив Николай Радев, който е и
член на ръководството в града и района. Останалите двама са Минка Сърнешка –
председател на Обединението на жените социалистки в Пловдив и инж. Калин Милчев
от р. Централен.