Предложение за местен референдум ще внесат съветниците от БСП в община Родопи

29.11.2018

Предложение за провеждане на местен референдум в селата Белащица, Брестовица и Ягодово предлагат съветниците от БСП в община Родопи. "До общинските съветници бяха адресирани множество оплаквания от собственици на земи и имоти в селата Белащица и Ягодово. Те не са били взети предвид от компетентните органи при провеждане на процедурите за концесия. ",  така Павел Михайлов, ръководител на групата общински съветници от БСП в община Родопи, мотивира предложението за провеждане на местен референдум в трите села.
Освен против  разкриването на нови кариери, в рамките на землищата на селата Белащица и Брестовица, тема  в  местните референдуми ще  бъде и въпрос, касаещ  с. Ягодово. Живеещите там ще дадат своя вот „за” или „против”   изграждането на  компостираща площадка, която е предвидено да бъде разположена в  местността „Беговица”. Общинският съветник от Ягодово Веселина Михайлова коментира, че изграждането на компостиращата инсталация   се предвижда на 400 метра от последните жилищни сгради,  по-високо от нивото на селото и притесненията  на  местните са, че могат да се  замърсят  подпочвените води, които се използват за напояване и  за домакински нужди. Жителите на Ягодово са потърпевши и от концесията, против която на референдум гласуваха в съседното село Катуница, община Садово.
 „Предложението за провеждане на референдум ще бъде внесено за разглеждане на следващата сесия на ОбС Родопи” , заяви  Павел Михайлов.  Според него приетата днес декларация е добро начало, но с провеждане на местен референдум въпросът, който засяга развитието на трите села, ще бъде решен.