Пловдивските социалисти няма да подкрепят бюджета на града

30.01.2019

Пловдивските социалисти излязоха с позиция против бюджета на града. Те са категорични, че няма да го подкрепят. Ето и целия текст на позицията:
И тази година кметът на Пловдив Иван Тотев не измени на управленския си стил - представи проекта за бюджет на Пловдив за 2019 година във възможно най-крайните законови срокове.Отчет за Бюджет 2018 бе представен 5 дни след провеждане на публичното обсъждане, което означаваше проведено публично обсъждане на тъмно, направено на принципа на залъгването. Така политиката на непрозрачност, провеждана през целия мандат на кмета, се превърна в запазена марка на управлението на ГЕРБ в Пловдив.
Макрорамката на бюджета на Община Пловдив за 2019 г. е 341 млн. лв. Твърде скромно число за град като Пловдив. Но как да бъде по-голяма, като дори и тази сума, на фона на отчетните данни за 2018-а, звучи нереалистично. При емблематичните 36 млн.лв. неизпълнение на плана на местните приходи за изминалата година, планираните приходи за 2019-а звучат обезпокоително. Планираната сума от 179,56 млн.от местни приходи не е реална, като най-голям риск за изпълнението има в частта на данъчните приходи от имуществени и други местни данъци, които въпреки неизпълнението от 12 млн. лв. за 2018 г, са заложени дори в по-голям размер за новия бюджет – 72,88 млн.лв.
Друг пример: при видимия и с невъоръжено око туристически бум през 2018 г.буди недоумение- как от заложения в 2018 г. приход от 380 хил. лв. от туристически данък, събираемостта е едва 361, 87хил. лв. и отново за 2019 г. се залагат 380 хил.лв. Тук числата може да не изглеждат големи на фона на останалите пера, но са симптоматични и очертават тренда, а той е инерция и задълбочаваща се липса на капацитет в общинската администрация. Като цяло в приходната си част бюджетът за 2019 г. е съставен по механичен начин, като имаме изкуствено завишение на приходната част спрямо реалните възможности, с цел да се балансира бюджетът.
Очакваното неизпълнение в приходната част неминуемо ще се отрази в разходната част на бюджета за 2019 г., или по-точно, изпълнението на разходите няма да надвишава 290-300 млн.лв. Разликата, естествено, ще се отрази на капиталовите разходи, които по традиция се изпълняват много под планираните.
Текущите разходиот 286,68 млн. лв.представляват 83,85% от общия бюджет. Показателят, който най-точно говори за развитието на една община е процентът на капиталовите разходи спрямо общите разходи в годишния бюджет. Заложените капиталови разходи са 17,30% спрямо общия размер.
В този смисъл, особено безпокойство предизвиква изпълнението на капиталовата програма на Община Пловдив в размер на 56,974 млн.лв.Капиталовата програма се финансира от преходен остатък 30,41 млн.лв. и текущ бюджет 26,53 млн. лв., като подсигуряването на последния в този размер е под въпрос, защото зависи изцяло от изпълнението на собственитеприходи.
Изпълнението и окончателното завършване на обектите обаче остава с неясен времеви хоризонт. Имаме всички основания да твърдим, че проекти като- стадион „Пловдив“, митологичния проект „Модър-Царевец“, спортна зала „Дунав“,кино „Космос“, Градска художествена галерия, Тютюневия град, няма се случат.
В дейности, свързани с културата, образованието, инфраструктурата и опазването на околната среда не се инвестират капиталови разходи от местния бюджет, а се разчита само на финансиране от европейски проекти. Абсолютна заблуда е, че успешното реализиране на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и програми, са приоритети на Общината. Истината е, че Пловдив е на 15-о място по управление на европейски средства на глава от населението. Изпреварват ни малки общини с по-малки, но ефективни администрации. Армията от чиновници в Община Пловдив трябва да бъде активирана да работи, не да бъде използвана за електорална маса за участие в партийни митинги. Запазена марка на ГЕРБ както на държавно, така и на общинско ниво е- в края на годината да се изразходват огромни суми. Такава оперативност е непрозрачна и безконтролна, поради което и подозрителна.
Управленският стил на кмета при управлението на бюджета се характеризира с корекции на финансовата рамка на Община Пловдив почти на всяка сесия. Мнозинството му осигурява този комфорт, а после декларира опозиционност, за което определението е лицемерие. БСП е последователна в действията си и винаги сме критикували този механизъм на бюджетиране.
Изхождайки от внесените в периода 2016-2018 година бюджети в рамките на мандата и тяхното изпълнение, можем да заключим, че от заявените 341 млн. лв. за Бюджет 2019 реалното бюджетно изпълнение едва ли ще надвиши 290-300 млн.лв. Системното залагане на кухи приходи и приключването на годината с нарастващи преходни остатъци, както и увеличението във всяка следваща година на относителния дял на текущите разходи спрямо общия бюджет е явен белег за сериозни слабости в организацията по планиране и изпълнение на бюджета в общината.
Бюджет от 341 млн.лв.за град като Пловдив, втория по големина административен център на държавата, европейска столица на културата, е крайно недостатъчна. 341 млн. лева обаче могат да бъдат ефективно използвани за развитие, но при определени условия – визия, план и управленски потенциал. И трите условия отсъстват в бюджета на Пловдив за 2019 г.
Бюджетна рамка е тактически разчетена, за да заблуди пловдивчани отново и да гарантира ресурс на управляващите в предстоящата изборна година, затова ние, от БСП, нямаме никакви основания даподкрепим този бюджет.
Бюджетът на Община Пловдив за 2019 г. е бюджетът на статуквото, бюджет, който да се използва като инструмент от управляващите в изборна година. Много са причините за отрицателния ни вот, но ще ги сведем до три в обобщен вид:
1.     Бюджетът на Пловдив за 2019 г. не гарантира политики, водещи до качествена промяна в живота на гражданите.
2.     Заявените приоритети не са финансово обезпечени.
3.     Планираните приходи са надценени спрямо реалните възможности, а заложените капиталови разходи приключват до етап на проведени обществени поръчки.
Групата съветници от БСП няма да подкрепи Бюджета на Пловдив за 2019 година!