Теодора Халачева: Да се нарушават закони е практика на кабинета

14.12.2018 г.

“До края на годината правителството няма да внесе Национална стратегия за детето 2019-2030. Старата десетгодишна стратегия, приета през 2008 г, изтича на 31 декември, а нова нямаме. Но това, да се нарушават законите, е практика на правителство”, коментира народният представител от ПГ на "БСП за България" Теодора Халачева.
По време на на петъчния парламентарен контрол тя попита наследничката на Валери Симеонов- докъде е процедурата, а от отговора на вицепремиера Николова стана ясно, че евентуално стратегията ще бъде факт в края на първото тримесичие на новата година. Народният представител от БСП каза, че въпреки известния напредък в областта на закрилата на българското дете, много от целите на Стратегията 2008-2018 остават неизпълнени. По думите й повече от 25 нормативни и поднормативни актове и 17 министерства и агенции регламентират различните политики за българското дете и участват в тяхното изпълнение, но липсва същественото - координацията между тях. Ето защо в уточняващия въпрос Халачева подчерта, че една от главната критика към страната ни е отсъствието на независим орган, който да осъществява тази функция. Поиска да узнае мнението на вицепремиера- дали ДАЗД трябва да бъде първостепенен бюджетен разпоредител и остана доволна от разбирането на г-жа Николова по темата.
Теодора Халачева заяви, че  съгласно Закона за закрила на детето държавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание Национална стратегия за детето. Тя обясни,  че това дава обективна картина за условията за развитие на децата в България към момента на приемането й, както и за качеството на живот и възможностите за личностното им развитие, набелязва конкретни политики и индикативни показатели за тяхното изпълнение в съответния период. „Без управленска воля българското дете не може да стане център на политики с устойчиви резултати”, подчерта Халачева.