Калояново за "Визия за България": Държавата да гарантира достъпа до лечение и образование за всеки човек

27.11.2018

„Визия за България” е фундамент, който трябва да ни послужи като отправна точка за изработване на програма за развитието на община Калояново”, така Кръстьо Кодошев, председател на БСП Калояново обобщи  мненията на социалистите, изказани на провелата се Конференция на БСП Калояново.

Повече от два часа продължи обсъждането, в което участие взеха и народният представител Георги Търновалийски, Атанас Петков, зам.-председател на ОблС на БСП Пловдив и Галин Дурев, член на НС на БСП.

„Това, което трябва да направим, е да обмислим и да направим предложения- каква да е  Визията  ни за всяка една община, какво трябва да се направи,  за да живеят хората по-добре в собственото си родно място. Големите критики към нас, към проекта „Визия за България” са, че едва ли не ние, социалистите  правим популистки искания, които струват много пари.”, сподели   Георги Търновалийски.  Финансистът обаче посочи, че исканията на БСП са възможни, тъй като пари има и даде за пример данни на работодателски организации и БАН, според които всяка година през обществени поръчки, сива икономика и контрабанда се крадат 11 милиарда лева. Според социалиста задължение на  управляващите е да ограничат изтичането им, да запушат пробойните.

„Общината трябва да е гарант за добруването на своите жители.  Да се търсят възможности за решения на наболели проблеми- да се спре обезлюдяването на селата, да се овладее нарастващата престъпност в малките селища. Нашите предложения ще са за разкриване на индустриална зона в землището на Дълго поле, да се ползват природните дадености на с. Песнопой, за които е доказано, че и въздухът, и водата са чисти. Да се търси инвеститор за  консервно преработващо предприятие, за да се затвори цикълът на производство на земеделска продукция.”, сподели програмата на БСП  Кръстьо Кодошев.