Социалистите в пловдивския общински съвет против пробива под Централна гара

Н. Радев: Всички, живеещи и работещи в район \"Южен\", дълго време ще бъдат затруднени да достигнат до домовете и работните си места

 „Всички, живеещи и работещи в район "Южен", ще бъдат затруднени да достигнат до домовете и работните си места с години. И това е  поради управленското неумение на кмета Иван Тотев” заяви от трибуната Николай Радев - председател на ППГОС на БСП – Пловдив.  Според него   построяването на един надлез не е по-бързо отколкото на един подлез,  така, че изграждането на новия бетонен мост ще се забави изключително много. „Средства за това няма, такива не са заложени, включително и в гласуваната днес от мнозинството тригодишна бюджетна прогноза. Така че нито подлез, нито надлез ще има години наред. Бетонният мост ще бъде бутнат,  няма да има пряк достъп между южната и северната част на града. Проектът за пробив ще блокира Пловдив за дълго време. Дори и да го започнем утре...Този проект не съществува все още. Всичко, което днес се предлага, трябваше да се случи още през 2016,  да се започне да се строи и да говорим днес за приключване на проекта.” , категорично обоснова отрицателния вот на социалистите Николай Радев.

 „След толкова хвалби от страна на кмета Иван Тотев за пробива под Централна гара, едва на обсъждането на 25 септември съветниците разбраха, че с изпълнението на проекта общината трябва да поеме разходите по преместването на колектора, който обслужва целия район около гарата, както и изграждането на допълнителната инфраструктура”, заяви общинският съветник Петя Манева при обсъждането на промяната в ПУП на гр. Пловдив, който ще разреши пробива под  Централна гара. Финансистката  изказа  своето и на групата на БСП становище, че  това ще натовари  изключително много общинския бюджет.

По-рано, при обсъждането на изпълнението на Бюджета на Пловдив за първото шестмесечие на 2018 година, отново само социалистите заявиха своето безпокойство по отношение на разходването на средствата от капиталовата програма на община Пловдив. „Отчитането на изпълнението на бюджет 2018 за шестте месеца буди безпокойство. Приходите са изпълнени на 59%, което показва ритмичност. Буди безпокойство обаче  изпълнението на плана на разходната част на бюджета. При уточнен план 327 милиона лева от общия бюджет, са отчетени  само 118 милиона или 36% изпълнение, а по отношение изпълнение на Капиталовата програма там 18% направо шокират. Интересното е, че в  тригодишната бюджетна прогноза на община Пловдив за 2018 година е посочено бюджетно салдо-  дефицит от 22 милиона лева, което означава, че разходите трябва да бъдат изпълнени на 100%.  Това не е възможно.  Как на практика ще се случи, при тези данни за 18% изпълнение на капиталовите разходи за шестмесечието, като  остават само три месеца до края на годината.” попита  риторично управляващото мнозинство Петя Манева.