Атанас Тумбалев е новият областен координатор на Младежко обединение в област Пловдив

19.09.2018 г.

„Ще работя за разширяването и развитието на  Младежкото обединение в област Пловдив. Ще доразвием взаимодействието си с неправителствените организации и със симпатизантите. Предизвикателство пред нас ще е и участието ни в предстоящите избори за ЕП и Местните избори, като надявам се, представителите на младежкото обединение в местната власт да се увеличат”. Така Атанас Тумбалев очерта непосредствените  задачи пред младите социалисти.
„Клубовете на Младежкото обединението в областта  проведоха значителен брой мероприятия, част, от които вече са превърнати в традиция. По инициатива на членовете са реализирани инициативи, насочени към децата и младите семейства. Националната кампания на БСП за защита на жените и децата от насилие обедини усилията на клубовете на МО и ОЖС в Пловдив област”, сподели по време на отчетно-изборното събрание досегашният координатор за област Пловдив- Атанас Телчаров. Той отчете дейността на клубовете, споделяйки, че с редица свои инициативи и мероприятия,Младежкото обединение е променило  представата за  БСП. 
На провелия се избор, с  пълно мнозинство, членовете на Областния съвет на Младежкото обединение избраха за  координатор  Атанас Тумбалев. Двадесет и осем  годишния икономист, магистър по „Стопански и финансов контрол”  е член на БСП от повече от 8 години. В момента е  зам.–председател на структурата на БСП в община Стамболийски, два мандата председател на МО в общината, член е и на  НС на МО в БСП. Експерт местна политика, два пъти е избиран за общински съветник като е бил и зам.-председател на Общински съвет Стамболийски.  На предсрочните парламентарни избори през 2017 бе кандидат за народен представител в 17-ти МИР.