Съветникът от БСП в Пловдив Петя Манева пита за Общински фонд и Програма за специализация на млади лекари

29.11.2017 г.

На сесията в четвъртък общинският съветник от БСП в Пловдив Петя Манева ще пита кмета за изпълнението на бюджет 2017 на Община Пловдив с акцент върху Програмата за специализация на млади лекари и предвидения за изпълнението й целеви Общински фонд. В изложението си тя припомня, че с приемането на финансовата рамка за 2017 кметът и местният парламент приеха предложението на БСП и гласуваха 200 000 лв. за посочената програма и фонд. „Тези средства са записани в Бюджет 2017 г. във Функция IV Здравеопазване, Дейност  412 - Многопрофилни болници за активно лечение, в § 43-00 Субсидии и други текущи трансфери  за нефинансови предприятия, в §§ 43-02 за осъществяване на болнична помощ и са  планирани в общата сумата от 2 495 000 лв. по този параграф”, изтъква тя. Манева подчертава, че гласуваната сума е за подпомагане на общинските болници в частта на трудовите им разходи за лекари - специализанти, които след завършване на специализацията, ще бъдат ангажирани с трудов договор в същото лечебно заведение. „Това е възможност да се направи, макар и малка стъпка за решаване на проблемите на общинското здравеопазване. Изтичането на медицинските специалисти към частните болници, кадровият дефицит е камък в обувката на общинското  здравеопазване и създаването на такава Програма е едно добро начало за неговото решаване”, допълва Петя Манева. Тя очаква отговор от кмета какво е направено досега във връзка с Програмата и Специализирания фонд и ако няма да се реализира тази политика, какви са причините?