Декларация от общински партиен съвет на БСП в Асеновград

20.09.2017 г.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От Общински партиен съвет на БСП в Асеновград

срещу правителствения Доклад за състоянието националната сигурност на Република България

 

Българското правителство обяви Русия за наш враг и то в официален документ – Доклад за състоянието на националната сигурност. България трябва да има своите национални интереси и те да бъдат защитавани и отстоявани от управниците ни, а не да поставят страната ни във вражеско положение с други цивилизовани държави.

Обявяваме се срещу това безумие още повече и от факта, че България и Русия са държави с изключително обвързано минало. Ние сме славянски народи със сходни езици, религия и култура. През последните 27 години  няколко правителства показват определено антируски настроения, което е в противовес на българската история и национален интерес. България трябва да бъде мост във взаимоотношенията между Европа и Русия, а не тази велика страна да бъде обявявана за национален враг.