Георги Търновалийски: Платихме един дълг с парите от друг, но и с 80 милиона лихви

Няма нищо ново в България, което да се е случило по отношение на финансите на държавата

„Няма нищо ново в България, което да се е случило по отношение на финансите на държавата.“  Така  народният представител от „БСП за България”  Георги Търновалийски коментира изплатената от правителството главница по еврооблигациите в размер на 950 млн. евро. „Трябва да сме наясно, че Министерство на финансите погаси поет дълг - преди 5 години, с ясна дата на падеж - 9 юли 2017, разписани в стратегията за управление на дълга. С това плащане ние изпълняваме изискването на Закона за държавния бюджет за максималния размер на дълга. Тези 950 милиона са платени от друг дълг, който бе поет в началото на 2016 г. и тези близо 2 милиарда една  година и половина стоят във фискалния резерв.  Платили сме и  80 милиона лева лихви - това е цената на тази стабилност и предвидимост, с която се хвали днес правителството“, категоричен е социалистът.

Търновалийски е на мнение, че за финансовата стабилност не се съди само по размера на дълга или само по размера на вътрешния брутен продукт. „Трябва да гледаме нетния размер на дълга, върху който играят и други фактори, и тук е още много рано да обясняваме колко сме фискално стабилни, защото данните за 6-месечието са оперативни, не са ясни за изпълнението на бюджета и не е ясно дали в края на годината заложеният дефицит ще бъде в този размер, дали ще бъде по-голям, дали ще бъде по-малък“, обясни той. Според финансиста висок размер на дълга могат да си позволят големите и развити икономики, които имат висок брутен вътрешен продукт и нетния размер на дълга е значително по-малък.  "Нетният размер на дълга е значително по-малък, защото имат и резерви по-големи и икономика, която може да покрива плащанията по поеманите дългове, както вътрешни, така и външни дългове. Там наистина има сигурност, стабилност и предвидимост",  коментира още Търновалийски.