Община Стамболийски

Община Стамболийски се намира в Горнотракийската низина, по десния бряг на река Марица. Създадена е с Указ №111 от 30.03.1998 г. и е разположена върху територия от 61270 дка. Населението на общината наброява 22 303 души, като повече от половината от тях са в трудоспособна възраст. Благоприятното географско местоположение, климат и почви създават добри възможности за развитие на земеделието в общината. Добре развити в общината са консервната и целулозно-хартиената промишленост, производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Голям е делът на фирмите, извършващи дейност в сферата на услугите.

На територията на община Стамболийски, в землището на с.Куртово Конаре, местността Ливадите се намира Резиденция Кричим, характерна с уникалната си флора и фауна. Паркът Кричим е една от най-значителните творби на градинско-парковото изкуство у нас и е обявен за паметник на културата.

Предимствата на община Стамболийски са преди всичко благопритното географско местоположение, климат и почви, добре развита междуселищна пътна мрежа, наличието на ЖП транспорт, близостта до автомагистрала "Тракия", близостта до магистрален газопровод, големите възможности за поливно земеделие, добрата учебна и здравна база и най-вече наличието на собствени квалифицирани кадри. Всичко това определя община Стамболийски като привлекателна за широко и активно развитие на бизнес и инвестиции.Сведенията за възникването на гр. Стамболийски като селище са от 15 в. Тогавашните заселници са били турци. Виден турски сановник получава земя за ленно владение и създава в този плодороден край свое имение. Селището се намирало попоречието на р. Марица  и се наричало Адакьой, т. е. село във върбалака. Според други предания названието Полатово, днешен квартал на гр. Стамболийски, идва от палата на чифликчията, който е бил издигнат на това място.

Общински съвет на БСП - Стамболийски

 

Атанас КрасимировТумбалев

Венера Любенова Башова

Йонка Михайлова Бадова

Костадин Георгиев Костадинов

Костадин Георгиев Рангелов

Любка Ангелова Маджарова

Мария Георгиева Тонева

Матей Ненов Жутев

Наум Георгиев Нихтянов

Никола Георгиев Гунчев

Пепа Станкова Узунова

Радка Стоянова Раева

Снежана Иванова Милушева

Симеон Йорданов Димитров

Сузана Славова Нихтянова

Теменуга Борисова Стоайчева

Иван Георгиев Сандрев

Председател на Общинска контролна комисия:

Петър Минчев Костов

Председатели на ОПО:

Стамб.I-ва юг    -       Костадин Георгиев Рангелов

Стамб.II-ра-юг   -     Желязко Димитров Неделчев

Стамб.III-та-юг   -    Пепа Станкова Узунова

Стамб.I-ва-север -    Иван Георгиев Сандрев

Стамб.II-ра-север -   Йонка Михайлова Бадова

Стамб.III-та-север -  Костадин Георгиев Костадинов

Стамб.кв.Полатово -    Мария Георгиева Тонева

С.Йоаким Груево   - Сузана Славова Нихтянова

С.Триводици       -    Атанас Стоянов Царев

С.К.Конаре         -     Снежана Иванова Милушева

С.Ново село       -     Теменуга Борисова Стойчева

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи