Община Раковски

Председател на ОбС на БСП-Раковски: Атанас Станков Димитров

гр.Раковски, пл. България 5

 

Общината е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив; заема важно пътно-транспортно положение, което оказва благоприятно влияние върху стопанския живот; притежава благоприятни почвено-климатични условия и равнинен релеф, което обуславя развитие, както на интензивно земеделие, така и на промишленост; има свободен потенциал – земя и води, които биха допринесли за нейното развитие; територията й е бедна на рудни и нерудни изкопаеми; разполага с инертни материали – главно строителен камък; богата е на подпочвени води; водните ресурси, задоволяват потребностите й.

Разположена е на територия от 264 кв.км. Обединява седем населени места Стряма, Шишманци, Белозем, Чалъкови, Болярино, Момино село и град Раковски, а населението наброява около 28 000 души. Административен център е град Раковски.

Икономическият облик на Община Раковски се определя от предприятията на химическата индустрия, шивашката, хранително-вкусовата промишленост, търговията и услугите, селското стопанство, строителството, транспорта. Икономиката на Общината се характеризира с разнообразна отраслова и териториална структура, добра инфраструктура за обслужване на икономиката, добри възможности за преработка на суровините, произвеждани на територията на общината, добре подготвени кадри.

На територията на Община Раковски се намира първата индустриална зона в България. Разположена е на площ от 815 дка , на 14 км от областния център гр.Пловдив и на 8 км от автомагистрала “Тракия”.

Общината има изключително благоприятно географско положение, през територията преминава автомагистрала “Тракия”, има удобна жп връзка и автобусни линии, които улесняват достъпа до всяко населено място.

На територията на Община Раковски има четири католически храма - три в гр. Раковски и един в с. Белозем, три манастира - на сестрите францисканки, на сестрите бенедиктинки и мъжки манастир “Св. Максимилиян Колбе”, и пет православни храма.
Всяка година през последните петък и събота преди Заговезни по католическия календар, в гр. Раковски се провежда Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри “Кукове”. 

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи