Община Марица

Общината е създадена с указ на Държавния съвет месец октомври 1987 година и с административен център, град Пловдив. Разположена е в Горнотракийската низина и заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с общините Пловдив, Раковски, Родопи, Садово, Калояново и Съединение. Заема площ от 34 256,8 ха, с което представлява 5,7% от територията на областта и 0,3% от територията на страната.

Обхваща 19 села - Труд, Маноле, Рогош, Граф Игнатиево, Строево, Скутаре, Царацово, Войводиново, Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил, Манолско Конаре, Ясно поле, Динк, Желязно, Трилистник, Калековец, Крислово. По характера на населените места, от които е съставена, селищната мрежа е еднотипна. По брой на населението е на пето място в Пловдивска област.

Най-многолюдно е село Труд (около 4 000 души), а най-малко е Желязно (около 400 души). С население над 3 000 души са селата Маноле и Рогош. Под 1 000 жители имат селата Динк, Крислово, Манолско Конаре, Радиново, Трилистник, Ясно поле. Средния брой жители на едно село в общината е 1 668 души при 524 за страната, което е показател за добър потенциал на човешките ресурси.

Най-голямото поземлено богатство на общината са земеделските земи, които заемат 83,71% от площта й. Почвите са представени предимно от алувиални, ливадни и алувиално-ливаден тип.

Като административна единица Община "Марица" е млада община, но историческите корени на селищата са дълбоко в древността. Те са били населени още през неолита и халколита. Според един от най-ревностните изследователи на най-старата история на Пловдивския край Петър Детев, нашите далечни предшественици били добри земеделци и скотовъди, занима­вали се с лов и риболов. Доказателство за това са и намерените предмети при разкопките на праисторическото селище при с.Труд, възникнало още през V-то хи­лядолетие пр. н. е.

 

Изпълнително бюро на ОбПС на БСП – Марица

Николай Копринков – председател 
Виолета Христодулова – зам.- председател 
Ваня Петкова – зам.- предесдател
Стойчо Христозов
Иван Пънтев
Богдан Богданов
Нонка Атанасова
Цончо Лесов
Стефка Ванчева
 

I. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ / РАЙОНЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Николай Иванов Копринков


II. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИ / РАЙОНЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

1. Стойчо Бориславов Христозов
2. Виолета Стефанова Христодулова
3. Иван Петров Пънтев
4. Богдан Рангелов Богданов
5. Нонка Петрова Атанасова
6. Ваня Иванова Петкова
7. Цончо Стоилов Лесев
8. Стефка Георгиева Ванчева
9. Владислава Илиева Казакова
10. Запрян Иванов Дачев
11. Никола Славчев Томов
12. Стоян Стефанов Коков
13. Лиляна Асенова Илиева
14. Красимир Тошков Минков
15. Иван Цветанов Кирков
16. Мария Димитрова Георгиева
17. Запрян Петров Запрянов
18. Димитър Стоянов Спасов
19. Пенка Атанасова Запрянова
20. Гина Костадинова Аргирова
21. Каля Иванова Видева
22. Владимир Венелинов Майсторов
23. Кръстьо Николов Ливров
24. Николай Рангелов Христев
25. Стоян Илиев Жулев
26. Радка Георгиева Лилова
27. Андон Крумов Дончев
28. Стоил Атанасов Дачев
29. Румяна Крумова Стоицова
30. Николай Трендафилов Трънков


III. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКА / РАЙОННА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Александър Атанасов Иванов


IV. ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКА / РАЙОННА КОТРОЛНА КОМИСИЯ

Борислава Иванова Комитова
Венелина Георгиева Георгиева

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи